Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Неділя, 18 серпня 2019
      Шановні відвідувачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого сайту і висловлюємо щиру вдячність за інтерес до діяльності Управління. Впевнені, що наш сайт допоможе Вам отримати корисну інформацію.
Ми працюємо для Вас! 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Екологічний календарЗаява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

1) Замовник: 
Управління екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації, поштова адреса: 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , телефон 63-36-55.
2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування
В рамках виконання Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року (затверджена рішенням обласної ради 05.03.2015 №  38-1/VI), для забезпечення ефективної реалізації Стратегії, вирішення екологічних проблем області діють обласна програма охорони навколишнього природного середовища на 2016 – 2020 роки (затверджена рішенням обласної ради від 03.06.2016 № 5-2/VІІ) та обласна програма вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки (затверджена рішенням обласної ради від 25.03.2016 
№ 4-2/VІІ).
Виконання програм спрямоване на забезпечення дотримання вимог екологічної безпеки; поліпшення екологічної ситуації в області; підвищення ефективності реалізації регіональної екологічної політики.
В зв’язку із закінченням терміну дії обласної програми вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них на 2016-2018 роки, розробляється проект рішення Черкаської обласної ради «Про внесення змін до рішення обласної ради від 03.06.2016 № № 5-2/VІІ» (далі – Проект рішення). В разі прийняття вказаного документу заходи щодо очищення області від відходів пестицидів будуть включені до обласної програми охорони навколишнього природного середовища на 2016-2020 роки (далі – Програма).
Знешкодження непридатних відходів пестицидів передбачено вимогами Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року  та Планом її реалізації на 2018-2020 роки, статтею 34 Закону України «Про відходи», статтею 15 Закону України «Про пестициди і агрохімікати», постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.96 № 354 «Про затвердження Порядку вилучення, утилізації, знищення та знешкодження непридатних або заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них» та Національною стратегією поводження з відходами до 2030 року схваленої Урядом від 08.11.2017 № 820-р.
Метою розробки Проекту рішення є покращення екологічного стану навколишнього природного середовища області, обмеження шкідливого впливу непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів на довкілля та здоров’я людини шляхом проведення спеціалізованими підприємствами робіт з їх вивезення на знешкодження. 

Основні завдання: 
1) проведення щорічної інвентаризації накопичених непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, з встановленням фактичної їх кількості, визначенням їх власника, ступеню впливу на навколишнє природне середовище та здоров’я людини;
2) проведення спеціалізованими підприємствами робіт із перезатарювання непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів;
3) проведення спеціалізованими підприємствами робіт із екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення та знешкодження непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них;
4) оброблення (дезінфекції) складів для зберігання непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них;
5) очищення забруднених територій.

3) Дані про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)
За даними проведеної інвентаризації на території області станом на 01.01.2018 зберігалось 281,091 т невідомих, непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин в 7 районах області (Драбівський - 15,0 т, Жашківський – 2,25 т, Звенигородський – 3,441 т, Катеринопільський - 240,0  т, Монастирищенський – 8,812 т, Тальнівський – 2,5 т, Черкаський – 9,088 т).
Кожен склад зберігання відходів пестицидів є об'єктом потенційної небезпеки, який у випадку виникнення аварійної ситуації збільшує ризик для здоров'я населення.
Умови зберігання більшості відходів пестицидів не відповідають діючим екологічним та санітарним нормам. Більшість накопичених препаратів були заборонені до використання у зв'язку з їх високою токсичністю та негативним впливом на здоров'я населення і довкілля.
Операції у сфері поводження з небезпечними відходами підпадають під дію Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (ст. 3).
Крім того, згідно Закону України «Про відходи» провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами (у тому числі відходами пестицидів) здійснюється за наявності ліцензії Мінприроди України.
Для реалізації запланованих для включення до Програми заходів, передбачено залучення спеціалізованих підприємств для проведення робіт із екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, видалення та знешкодження непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів та тари від них, що мають ліцензію Мінприроди України на провадження господарської діяльності у сфері поводження з відходами пестицидів чи мають дозвіл на їх транскордонне перевезення.

4) Ймовірні наслідки
а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;
Розміщення відходів пестицидів без належних умов зберігання збільшує ризик забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів, грунту. 
Відрізняючись хімічним складом, ступенем небезпеки, відходи пестицидів характеризуються спільними ознаками, а саме: токсичністю, стійкістю до розпаду (залишаються незмінними у довкіллі протягом багатьох років після використання), здатністю до накопичення в жирових тканинах майже всіх живих організмів, схильністю до переміщення на далекі відстані (повітряними потоками, водними шляхами та шляхами міграції птахів, тварин і риб), значним негативним впливом на здоров'я людини і навколишнє середовище як поряд, так і на відстані від об’єктів де вони розміщуються.
Розгерметизоване сховище непридатних до використання пестицидів, що  зберігаються у смт Єрки Катеринопільського району, може призвести до виникнення  надзвичайної ситуації екологічного чи техногенного характеру.
б) для територій з природоохоронним статусом
Відходи пестицидів можуть впливати на території з природоохоронним статусом. Незадовільні умови зберігання пестицидів призводять до потрапляння токсичних речовин пестицидів до навколишнього середовища, в тому числі до водних джерел і повітря, в результаті чого виникає ризик отруєння живих організмів. Для оцінки наявності ймовірних наслідків для територій з природоохоронним статусом необхідним є залучення науковців, міжнародних експертів.
в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення
Беручи до уваги географічне розташування Черкаської області, можливість транскордонного впливу відходів пестицидів, що зберігаються на території області може бути незначною. Для оцінки наявності транскордонних наслідків необхідним є залучення науковців, міжнародних експертів. тощо.
5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено
Не підтримання відповідних змін до Програми стосовно включення заходів із очищення території області від відходів пестицидів, сприятиме пролонгації  шкідливого впливу непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів на навколишнє природне середовище та здоров’я людей.
6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки
Для об’єктивної оцінки обсягу відходів пестицидів та стану місць їх зберігання необхідно використати дані щорічної інвентаризації накопичених непридатних та заборонених до використання пестицидів і агрохімікатів, яку проводять районні та обласна комісії по інвентаризації непридатних пестицидів.
Визначати результативність проведення робіт із очищення області від відходів пестицидів необхідно із залученням контролюючих органів (Державна екологічна інспекція Центрального округу, Головне управління Держпродспоживслужби в області), ДУ «Черкаський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 
7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування
Виконання заходів з очищення області від відходів пестицидів із дотриманням вимог діючого природоохоронного та санітарно-епідеміологічного законодавства сприятиме покращенню стану навколишнього природного середовища області та мінімізує негативні наслідки.
8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку
Зміст та структура звіту про стратегічну екологічну оцінку складатиметься згідно вимог статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»
9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання
Зауваження та пропозиції подавати управлінню екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації (поштова адреса: 18008, м. Черкаси, вул. Вернигори, 17, електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , телефон 63-36-55)  у строки визначені вимогами частини 5 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». 

Переглядів: 329
 
You are here: