Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Неділя, 22 вересня 2019
      Шановні відвідувачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого сайту і висловлюємо щиру вдячність за інтерес до діяльності Управління. Впевнені, що наш сайт допоможе Вам отримати корисну інформацію.
Ми працюємо для Вас! 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Екологічний календарВплив парникових газів на зміну клімату

Загальновідомо, що кліматичні умови завжди впливали на життя та діяльність людства, починаючи з перших етапів його існування, і є підстави вважати, що різкі зміни клімату суттєво загострили боротьбу людини за існування. Вони є однією з найбільш важливих та складних проблем у сфері охорони навколишнього середовища, які спіткали людство за останнє століття. Глобальні зміни клімату, їх можливі негативні наслідки для всього людства земної кулі і для кожної країни зокрема - це дуже важливі питання. Найбільш важливими причинами зміни клімату є: зміни інтенсивності сонячної радіації, зміни в циркуляції світового океану та вплив людської діяльності або антропогенний фактор.

Основним факторами антропогенного впливу на клімат є збільшення викидів парникових газів в атмосферному повітрі внаслідок роботи промислових підприємств, теплових електростанцій та автотранспорту.

Вчені визначили 5 основних парникових газів, які входять до хімічного складу атмосфери,  це вуглекислий газ, метан, озон, закис азоту, і останнім часом, хлоро-фторо-вуглеці. Крім останніх всі гази зустрічаються в природі.

З метою стабілізації парникових газів у атмосфері на рівні, який би не допускав глобального антропогенного впливу на клімат планети, у 1992 р. підписана Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, а у 1997 р. – Кіотський протокол до неї. Україною протокол ратифікований 4 лютого 2004 р. Предметом Кіотського протоколу є обмеження та зниження викидів парникових газів у 2008-2012 рр. усіма країнами, які його ратифікували.У 2016 році Україна стала однією із 174 країн , які підписали Паризьку кліматичну угоду, яка у липні була ратифікована Верховною радою України. Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р схвалено "Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року".

26 квітня 2018 року у Верховній раді України зареєстровано проект Закону "Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики на період до 2030 року" внесений Кабінетом Міністрів України.

В законопроекті викладене бачення стану довкілля, якого Україна має досягнути в 2030 році. А це і сучасні системи моніторингу і ринкові механізми для озеленення економіки, а також зменшення викидів парникових газів і скорочення викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел порівняно із 2015 роком.

Енергозбереження та підвищення енергоефективності, збільшення виробництва екологічно чистої енергії, впровадження найкращих наявних низьковуглецевих, ресурсозберігаючих технологій виробництва, а також сучасних будівельних технологій з тепло- та енергозбереження дадуть змогу істотно зменшити викиди парникових газів та забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Підвищення енергоефективності є однією із стратегічних цілей розвитку Черкащини відповідно до Стратегії регіонального розвитку Черкаської області на період до 2020 року. 

В сучасних умовах питання енергоефективності набуває все більшого значення.

Найбільш простими, ефективними та практичними заходами в напрямку енергозбереження є :

- удосконалення технологічних процесів шляхом впровадження сучасних енергозберігаючих технологій;

-перехід споживачів на децентралізоване теплопостачання і електропостачання;

- розширення використання сонячної та вітрової енергії та інших нетрадиційних способів виробництва енергії;

- утилізація теплоти відхідних газів, котлів, печей, газових турбін, двигунів внутрішнього згорання та ін.;

- проведення енергетичного аудиту і впровадження енергетичного менеджменту на підприємствах

- модернізація систем теплопостачання;

- переоснащення котелень для переходу на альтернативні види палива;

- зменшення забруднення оточуючого середовища.

Заходи з розвитку альтернативної енергетики (в основному сонячної енергетики), що впроваджуються в області, сприяють скороченню обсягів викидів парникових газів в атмосферне повітря. 

На об’єктах бюджетної та соціальної сфери широко впроваджуються заходи з переоснащення котелень для переходу на альтернативні види палива (пелети, дрова, паливні брикети), заходи із термомодернізації (заміна вікон, дверей, утеплення фасадів).

Серед ряду заходів по поглинанню парникових газів та їх консервації, в першу чергу вуглекислого газу, особливе місце посідає такий екологічно безпечний і економічно виправданий захід, як збільшення довговічних зелених насаджень, перш за все лісів. Таким чином, зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть в значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі.

Основним завданням сучасних досліджень у транспортній технології є ефективність використання пального для потреб автотранспорту. За оцінками вчених, споживання палива існуючим парком автомобілів може бути скорочено вдвічі завдяки застосуванню більш ефективних двигунів, легких конструкцій,  моделей з невисоким аеродинамічним опором. Окрім того, більш широке використання рідкого нафтового газу, стисненого природного газу, альтернативних видів палива (природного газу, пропану, біопалива) та застосування екологічного виду транспорту (електромобілів) допомогло б зменшити викиди вуглекислого газу на 10-30%.

Зміна клімату Землі та її несприятливі наслідки є предметом спільного занепокоєння людства, яке останнім часом стривожене істотним pбільшення концентрації «парникових газів» в атмосфері.
Лише усвідомивши це, можна сподіватися на реальний результат у боротьбі проти глобальних змін клімату. Людство повинно протидіяти цьому заради Землі, власного здоров'я і майбутніх поколінь.

 

 

Переглядів: 87
 
You are here: