Департамент екології та природних ресурсів Черкаської обласної державної адміністрації

Неділя, 22 вересня 2019
      Шановні відвідувачі!

Раді вітати Вас на сторінках нашого сайту і висловлюємо щиру вдячність за інтерес до діяльності Управління. Впевнені, що наш сайт допоможе Вам отримати корисну інформацію.
Ми працюємо для Вас! 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ

Екологічний календарПроблема зміни клімату – виклики для країн та регіонів

Світова спільнота визнає, що зміна клімату є однією з основних проблем світового розвитку з потенційно серйозними загрозами для глобальної економіки та міжнародної безпеки внаслідок підвищення прямих і непрямих ризиків, пов’язаних з енергетичною безпекою, забезпеченням продовольством і питною водою, стабільним існуванням екосистем, ризиків для здоров’я і життя людей.

Найважливішими причинами зміни клімату є: зміни інтенсивності сонячної радіації, які викликані орбітальним рухом Землі, зміни в циркуляції світового океану та вплив людської діяльності або антропогенний фактор.

Основним  факторами антропогенного впливу на клімат є збільшення концентрації забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферному повітрі  внаслідок роботи промислових підприємств, теплових електростанцій та автотранспорту.

З метою стабілізації парникових газів у атмосфері на рівні, який би не допускав глобального антропогенного впливу на клімат планети, у 1992 р. підписана Рамкова конвенція ООН про зміну клімату, а у 1997 р. – Кіотський протокол до неї. Україною протокол ратифікований  4 лютого 2004 р. Предметом Кіотського протоколу є обмеження та зниження викидів парникових газів у 2008-2012 рр. усіма країнами, які його ратифікували.

У межах Рамкової конвенції ООН про зміну клімату наступним документом стала Паризька угода щодо регулювання заходів зі зменшення викидів діоксиду вуглецю з 2020 р. Текст угоди погодили в Парижі та прийняли консенсусом 12 грудня 2015. Паризька угода вступила в дію 4 листопада 2016. Також розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 932-р схвалено «Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року».

Прийняття цих документів є безумовним визнанням того факту, що зміна клімату є глобальною проблемою, яка стосується кожного з нас. Важко недооцінити антропогенний вплив людської діяльності на кліматичну систему, якщо обсяги викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами у 2018 році лише Черкаської області становили понад 57 862 т, а викиди парникових газів стаціонарними та пересувними джерелами перевищили 3 млн т.

В області впроваджуються заходи зі скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Зокрема, за попередній рік на 4 підприємствах Черкащини було проведено реконструкцію, модернізацію, ремонтні роботи, встановлено нове обладнання, що дозволило зменшити обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 2,631 т. На зазначені заходи використано 385 тис грн. коштів суб’єктів господарювання.

Серед ряду заходів по поглинанню парникових газів та їх консервації, в першу чергу, вуглекислого газу, особливе місце посідає такий екологічно безпечний і економічно виправданий захід, як збільшення довговічних зелених насаджень, перш за все, лісів. Таким чином, зменшення вирубки і додаткове насадження лісів можуть в значній мірі знизити антропогенний тиск на клімат Землі.

Основним завданням сучасних досліджень у транспортній технології є ефективність використання пального для потреб автотранспорту. За оцінками вчених, споживання палива існуючим парком автомобілів може бути скорочено вдвічі завдяки застосуванню ефективніших двигунів, легких конструкцій та моделей з невисоким аеродинамічним опором. Окрім того, ширше використання альтернативних видів палива допомогло б зменшити викиди вуглекислого газу на 10-30%.

Енергозбереження і розвиток альтернативних джерел енергії сприятимуть зниженню викидів забруднюючих речовин і парникових газів.

До низькозатратних енергоефективних заходів, що може впровадити кожна сучасна, небайдужа до проблем клімату людина, які направлені на зниження викидів парникових газів, відносяться:

-  впровадження технічних засобів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів, в тому числі лічильників газу, лічильників холодної та гарячої води;

-  заміна існуючих світильників на енергозберігаючі.

Переглядів: 130
 
You are here: